Gala operística 50è aniversari


ópera
Duración 120 min.
Todos los Públicos

Gala operística 50è aniversari

IMPORTANT!
Llotges de platea, 1er i 2on pis a la venda només a taquilla per a persones convivents

IMPORTANTE!
Palco de 1ro y 2do piso a la venta solo en taquilla para personas convivientes