IMPRO SIDE STORY


teatro musical
Duración 70 min.
Todos los Públicos

IMPRO SIDE STORY

"No s'admetran devolucions de les entrades, excepte en cas de cancel·lació de l'esdeveninment"

és el show de "IMPRO” sense guió …ni partitura on res està assajat ni pactat. Ni els actors, ni el músic ni el públic saben el que faran, cantaran o interpretaran.
Talent, bogeria i humor al servei del públic, l'autèntic guionista.
A cada funció naixeran sobre l'escenari noves històries on la música i les cançons tenen un paper fonamental, i on viatjaran des dels elegants musicals de Broadway a els fantàstic univers de Disney passant pel western o el musical de l'època daurada.