BARCELONA 24H


musical
Duración 70 min.
Recomendado Mayores 14 Años

BARCELONA 24H

En cas de cancel·lació de l'espectacle es farà les consegüent devolucions.

MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19

MASCARETA SANITÀRIA OBLIGATÒRIA, segons la normativa vigent. La màscara disminueix gran part del risc de propagació del virus per via aèria.
OMPLIM NOMÉS EL 50% de l'aforament, segons les recomanacions sanitàries.
ESPAI DE SEGURETAT, amb un espai lliure entre grups de compra per garantir la distància segura entre espectadors.
COMPRA EN LÍNIA I ÚS DE TARGETES DE CRÈDIT, per tal d'evitar contactes innecessaris.
REGISTRE DELS ASSISTENTS que garanteix el rastreig en cas d'incident.
SENYALITZACIÓ per garantir una circulació segura a dins del recinte, respectant espais i contactes amb l'entorn.